Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Màn hình cảm ứng (HMI)

Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon, ICP DAS

Hiển thị 1–16 trong 62 kết quả

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-H

TPD-280-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M1

TPD-280-M1 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M2

TPD-280-M2 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M3

TPD-280-M3 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280U-H

TPD-280U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, USB download, RTC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-H

TPD-283-H CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M1

TPD-283-M1 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M2

TPD-283-M2 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M3

TPD-283-M3 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283U-H

TPD-283U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 3.5 inch kết nối Modbus Ethernet + RS-232/485 + card mở rộng ICP DAS VPD-133

VPD-133 CR 3.5” Touch HMI device with Ethernet, RS-232/RS-485, USB, RTC, Rubber Keypad, support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10 inch Cimon CM-iXT10CD-D

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-iXT12CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-XT12CD-A

CM-XT12CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 12 inch Cimon CM-XT12CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-iXT15CD-A

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 15 inch Cimon CM-iXT15CD-A

Đọc tiếp
Vendor: Cimon
1 2 3 4

Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon, ICP DAS