Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Màn hình cảm ứng (HMI)

Màn hình cảm ứng (HMI)

Hiển thị 1–16 trong 68 kết quả

Màn hình cảm ứng HMI 10.1 inch Nexcom eLITE610

eLITE610
10.1” Widescreen WSVGA HMI Panel PC with Intel Atom® x5-E3930

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Màn hình cảm ứng HMI 10.1 inch Nexcom eSMART10

eSMART10
10.1″ Widescreen TFT WSVGA HMI Panel PC with Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Màn hình cảm ứng HMI 10.4 inch Nexcom eTOP510

eTOP510
10.4″ TFT SVGA HMI Panel PC with Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-H

TPD-280-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M1

TPD-280-M1 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M2

TPD-280-M2 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280-M3

TPD-280-M3 CR 2.8” Touch HMI device with RS-485 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-280U-H

TPD-280U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, USB download, RTC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-H

TPD-283-H CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M1

TPD-283-M1 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M2

TPD-283-M2 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283-M3

TPD-283-M3 CR 2.8” Touch HMI device with Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch ICP DAS TPD-283U-H

TPD-283U-H CR 2.8” Touch HMI device with RS-485, RTC, Ethernet, PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 3.5 inch kết nối Modbus Ethernet + RS-232/485 + card mở rộng ICP DAS VPD-133

VPD-133 CR 3.5” Touch HMI device with Ethernet, RS-232/RS-485, USB, RTC, Rubber Keypad, support XV-board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch Nexcom eSMART04

eSMART04
4.3” Widescreen TFT WQVGA HMI Panel PC with Touch Screen

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch Nexcom eTOP504

eTOP504
4.3″ Widescreen TFT WQVGA HMI Panel PC with Touchscreen

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom
1 2 3 4 5

Màn hình cảm ứng (HMI) Cimon, ICP DAS