Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Màn hình LED & cảm ứng HMI

Màn hình LED & cảm ứng HMI

Màn hình LED & cảm ứng HMI

Hiển thị 1–10 trong 29 kết quả

Bộ điều khiển HMI cầm tay ICP DAS iVIEW-100-40

iVIEW-100-40 Handheld Controller with 512k flash ,512k SRAM, CPU is 40MHz

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển nhúng ICP DAS iVIEW-100-ISaGRAF

iVIEW-100-ISaGRAF ISaGRAF Handheld Controller with 512k flash ,512k SRAM

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS Touch 510T

Touch 510T 10.4″ Color TFT Panel Display wtih Touch

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS TP-4100

TP-4100 10.4″ (800 x 600) resistive touch panel monitor with RS-232 or USB interface
Accessories: Power supply, VGA cable, RS-232 cable, USB cable, Mounting clamps and screws

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS TPM-4100

TP-4100 10.4″ (800 x 600) resistive touch panel monitor with RS-232 or USB interface
Accessories: Power supply, VGA cable, RS-232 cable, USB cable, Mounting clamps and screws

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 12.1 inch ICP DAS TP-5120

TP-5120 12.1″ (800 x 600) resistive touch panel monitor with RS-232 or USB interface
Accessories: Power supply, VGA cable, RS-232 cable, USB cable, Mounting clamps and screws

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 15 inch ICP DAS TP-6150

TP-6150 15″ (1024 x 768) resistive touch panel monitor with RS-232 or USB interface
Accessories: Power supply, VGA cable, RS-232 cable, USB cable, Mounting clamps and screws

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 17 inch ICP DAS TP-7170

TP-7170 17″ (1280 x 1024) resistive touch panel monitor with RS-232 or USB interface
Accessories: Power supply, VGA cable, RS-232 cable, USB cable, Mounting clamps and screws

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 5.6 inch ICP DAS Touch 506T

Touch 506T 5.6″ 256-color TFT panel LCD Display with Touch(Intel PXA255, 200MHz CPU)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Màn hình cảm ứng 5.7 inch ICP DAS Touch 506L

Touch 506L 5.7″ 4-Gray STN Panel Display with Touch(32-bit RISC CPU)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Màn hình LED & cảm ứng HMI