Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Máy tính công nghiệp ICP DAS

Máy tính công nghiệp ICP DAS

Máy tính công nghiệp ICP DAS

Hiển thị 1–10 trong 19 kết quả

Máy tính công nghiệp màn hình 10.4 inch ICP DAS IWS-4201-CE7

IWS-4201-CE7 InduSoft based PAC with 10.4” LCD (WinCE7 OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 10.4 inch ICP DAS SV-4201

SV-4201 10.4” SmartView (Linux OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 12.1 inch ICP DAS SV-5201

SV-5201 12.1” SmartView (Linux OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 15 inch ICP DAS IWS-6201-CE7

IWS-6201-CE7 InduSoft based PAC with 15” LCD (WinCE7 OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 15 inch ICP DAS SV-6201

SV-6201 15” SmartView (Linux OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 7 inch ICP DAS SV-2201

SV-2201 7” SmartView (Linux OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 7 inch LCD ICP DAS IWS-2201-CE7

IWS-2201-CE7 InduSoft based PAC with 7” LCD (WinCE7 OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình 8.4 inch ICP DAS SV-3201

SV-3201 8.4” SmartView (Linux OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS iPPC-4701-WES7

iPPC-4701-WES7 10.4″ Panel PC with Atom E3827 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch ICP DAS iPPC-4801-WES7

iPPC-4801-WES7 10.4″ Panel PC with Atom E3845 CPU and WES7 OS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Máy tính công nghiệp ICP DAS