Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O Ethernet Modbus TCP

Module I/O Ethernet Modbus TCP

Hiển thị 1–16 trong 46 kết quả

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu (Data logger) 2 kênh đo gia tốc kết nối Ethernet ICP DAS AR-200

AR-200 CR 2-Channels Accelerometer Data Logger device (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu (Data logger) 4 kênh đo gia tốc truyền thông Ethernet ICP DAS AR-400

AR-400 CR 4-Channels Accelerometer Data Logger device (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu thập xử lý dữ liệu CAN Bus ICP DAS CAN-Logger100

CAN-Logger100 CR 1-port CAN Bus Data Logger Device (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ thu thập xử lý dữ liệu CAN Bus ICP DAS CAN-Logger200

CAN-Logger200 CR 2-port CAN Bus Data Logger Device (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet (PoE) Modbus TCP 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS PET-7228

ET-7028 CR Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
PET-7028 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
ET-7228 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)
PET-7228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS ET-7228

ET-7028 CR Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
PET-7028 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
ET-7228 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)
PET-7228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-8024

I-8024 4-channel 14-bit analog output module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-8024UW

I-8024UW-G CR 4-channel Isolated Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-8024W

I-8024W-G CR 4-channel 14-bit analog output module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024

I-87028VW-20V-G CR 8-channel 12-bit Channel-to-Channel Isolated Voltage Output Module (0 ~ +20 VDC) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024DW

I-87024DW-G CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024RW

I-87024W-G CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-87024W

I-87024W-G CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024

I-9024 CR 4-channel 14-bit Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024U

I-9024U CR 4-channel Isolated Analog Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-97024U

I-97024U CR 4-channel 16-bit Isolated Source Type Voltage or Current Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Module I/O Ethernet Modbus TCP ICP DAS, Crevis