Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU ICP DAS

Hiển thị 1–16 trong 122 kết quả

Module 15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017C-15

I-9017C-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16/8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-8014W

I-8014W CR 16-bit, 250 K sampling rate, 16/8-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet switch 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) + 3 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7218Z

ET-7218Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7218Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet switch 10 kênh đầu vào tương tự + 3 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7219Z

ET-7219Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7219Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 30/15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017-15

I-9017-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 30/15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ DS18B20 Daisy-Chain ICP DAS I-87004W

I-87019ZW-G/S CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module and a DB-1820 Daughter Board
I-87019ZW-G/S2 CR 10-channel Universal Analog Input Module (Gray Cover) (RoHS), Includes the I-87019ZW Module, a DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87013W

I-87013W-G CR 4-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 kênh đầu vào RTD ICP DAS I-87013

I-87013 4-channel RTD Input Module (Blue Cover)
I-87013-G 4-channel RTD Input Module (Gray Cover)
I-87013 CR 4-channel RTD Input Module (Blue Cover) (RoHS)
I-87013-G CR 4-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 7 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87015PW

I-87015W-G CR 7-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 7 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS I-87015W

I-87015W-G CR 7-channel RTD Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87015PW-G CR 7-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018

I-87018 8-channel Thermocouple Input Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018-G

I-87018-G 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018PW

I-87018PW-G CR 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS).
Includes the I-87018PW Module and a CN-1824 Daughter Board.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018RW

I-87018W-G CR 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87018RW-G CR 8-channel Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87018W

I-87018W-G CR 8-channel Thermocouple Input Module (Gray Cover) (RoHS)
I-87018RW-G CR 8-channel Thermocouple Input Module with High Overvoltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS I-87019RW

I-87019RW-G CR 8-channel Universal Analog Input Module with High Voltage Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 6 7 8

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU ICP DAS