Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Modules I/O cho PLC

Modules I/O cho PLC Cimon, Crevis

Hiển thị 1–16 trong 692 kết quả

Module 15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017C-15

I-9017C-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra ICP DAS I-87037W

I-87037W CR 16-channel source type Isolated Digital Output Module(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open – Collector ICP DAS I-8056W

I-8056W-G CR 16-channel Non-isolated Open Collector Output Module(Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open-Collector ICP DAS I-8037

I-8037 16-channel Isolated Open Collector Output Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Open-Collector ICP DAS I-8037W

I-8037W-G CR 16-channel Isolated Open Collector Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87061PW

I-87061PW-G CR 16-channel Power Relay Output Module (Each Relay Output Channel is Independent) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-87061W

I-87061W-G CR 16-channel Power Relay Output Module (4 groups, Each group provides 4-channels that share a single COM point) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-8057PW

I-8057PW-G CR 16-channel Isolated Self Protected Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-8057W

I-8057W-G CR 16-channel Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-8056

I-8056 16-channel Non-isolated Open Collector Output Module(Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-87057PW

I-87057PW-G CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module with Overload Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-87057W

I-87057W-G CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8050

I-8050 16-channel Universal Digital I/O Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8050W

I-8050W-G CR 16-channel Universal Digital I/O Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8052W

I-8052W-G CR 8-channel Isolated Digital Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào ra số I/O ICP DAS I-8054

I-8054 16-channel Isolated Digital I/O Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 42 43 44

Modules I/O cho PLC Cimon, Crevis