Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Remote I/O Modules » EtherCAT Modules

EtherCAT Modules

EtherCAT Modules of input-output support the Ethernet interface and the EtherCAT protocol.

Hiển thị 1–10 trong 20 kết quả

Module EtherCAT Slave 13 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2050

ECAT-2050 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 4-ch Source or Sink type DO and 13-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra Relay cách ly ICP DAS ECAT-2061

ECAT-2061 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Relay DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2045

ECAT-2045 CR EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Digital Outputs(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057-8P8N

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057-NPN

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số + 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2055-32

ECAT-2055-32 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO and 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS ECAT-2051

ECAT-2051 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Digital Inputs (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS ECAT-2053

ECAT-2053 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 32 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2045-32

ECAT-2045-32 CR EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 32-ch Digital Outputs(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.