Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » EtherCAT Modules

EtherCAT Modules

Module I/O giao diện kết nối EtherCAT

Hiển thị 1–10 trong 23 kết quả

EtherCAT Master 13 kênh vào/ra số + 1 kênh Encoder 2 trục ICP DAS ECAT-M801

ECAT-M801
EtherCAT Master, 13-channel digital I/O, 2-axis encoder interface
ECAT-M801/S
EtherCAT Master, 13-channel digital I/O, 2-axis encoder interface
Including a DN-26, a CA-1515M and a CA-2615M

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 13 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2050

ECAT-2050 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 4-ch Source or Sink type DO and 13-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra Relay cách ly ICP DAS ECAT-2061

ECAT-2061 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Relay DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2045

ECAT-2045 CR EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Digital Outputs(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057-8P8N

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2057-NPN

ECAT-2057 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-NPN CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)
ECAT-2057-8P8N CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số + 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS ECAT-2055-32

ECAT-2055-32 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DO and 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS ECAT-2051

ECAT-2051 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch Digital Inputs (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS ECAT-2053

ECAT-2053 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Module I/O giao diện kết nối EtherCAT