Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » EtherNet/IP I/O Modules

EtherNet/IP I/O Modules

EtherNet/IP I/O Modules

Xem tất cả 6 kết quả

Module EtherNet/IP 16 kênh ra số (DO) ICP DAS EIP-2042

EIP-2042
EIP-2042 CR Isolated 16-ch DO EtherNet/IP Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherNet/IP 16 kênh vào số (DI) ICP DAS EIP-2051

EIP-2051
EIP-2051 CR Isolated 16-ch DI EtherNet/IP Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherNet/IP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh ra Relay ICP DAS EIP-2060

EIP-2060
EIP-2060 CR Isolated 6-ch DI & 6 Relay Output EtherNet/IP I/O Module

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS EIP-2019

EIP-2019
EIP-2019/S CR Isolated 8-ch Thermocouple AI EtherNet/IP Module with CN-1824 Daughter Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS EIP-2055

EIP-2055
EIP-2055 CR Isolated 8-ch DI & 8-ch DO EtherNet/IP I/O Module

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module EtherNet/IP đầu vào tương tự 8 kênh DIFF / 16 kênh SE ICP DAS EIP-2017

EIP-2017
EIP-2017 CR Isolated 8-ch DIFF or 16-ch SE AI EtherNet/IP Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

EtherNet/IP I/O Modules