Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Ethernet Modules » Ethernet AC/DC Digital Input Modules

Ethernet AC/DC Digital Input Modules

ICP DAS Ethernet AC/DC Digital Input Modules

Xem tất cả 5 kết quả

Module 2 cổng PoE Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào số (DI) AC/DC ICP DAS PET-7259

PET-7259 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channel AC/DC Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra 2 cổng Ethernet switch 8 kênh đầu vào số (DI) AC/DC ICP DAS ET-7258

ET-7258 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channel AC/DC Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra 2 cổng Ethernet switch 8 kênh đầu vào số (DI) AC/DC ICP DAS ET-7259

ET-7259 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channel AC/DC Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra 2 cổng PoE Ethernet switch 8 kênh đầu vào số (DI) AC/DC ICP DAS PET-7258

PET-7258 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channel AC/DC Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra PoE Ethernet 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS PET-7053

ET-7053 CR Ethernet I/O Module with 16-ch DI (RoHS)
PET-7053 CR PoE Ethernet I/O Module with 16-ch DI (RoHS)
ET-7253 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-ch DI (RoHS)
PET-7253 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-ch DI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS Ethernet AC/DC Digital Input Modules