Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Ethernet Modules » Ethernet Analog Input Modules

Ethernet Analog Input Modules

ICP DAS Ethernet Analog Input Modules

Hiển thị 1–10 trong 16 kết quả

Module vào/ra 2 cổng PoE Ethernet switch 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7217

ET-7017 CR Ethernet I/O Module with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
PET-7017 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
ET-7217 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
PET-7217 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) + 6 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7018Z

ET-7018Z/S CR Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7018Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7218Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7218Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7018Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7018Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)
ET-7218Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7218Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) + 6 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7018Z

ET-7018Z/S CR Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7018Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7218Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7218Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7018Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7018Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch Thermocouple Inputs, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)
ET-7218Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7218Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 10 kênh đầu vào tương tự + 6 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7019Z

ET-7019Z/S CR Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7019Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7219Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7219Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7019Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7019Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)
ET-7219Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7219Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS ET-7017-10

ET-7017-10 CR Ethernet I/O Module with 10/20-ch AI (RoHS)
PET-7017-10 CR PoE Ethernet I/O Module with 10/20-ch AI (RoHS)
ET-7217-10 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10/20-ch AI (RoHS)
PET-7217-10 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10/20-ch AI (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 7 kênh đầu vào nhiệt RTD ICP DAS PET-7015

ET-7015 CR Ethernet I/O Module with 7-ch RTD Inputs (RoHS)
PET-7015 CR PoE Ethernet I/O Module with 7-ch RTD Inputs (RoHS)
ET-7215 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 7-ch RTD Inputs (RoHS)
PET-7215 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 7-ch RTD Inputs (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7017

ET-7017 CR Ethernet I/O Module with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
PET-7017 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
ET-7217 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
PET-7217 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7019

ET-7019 CR Ethernet I/O Module with 8-ch universal AI, 4-ch DO (RoHS)
PET-7019 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-ch universal AI, 4-ch DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 8 kênh đầu vào tương tự 4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7217-A5

ET-7217-A5 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AI, 4-channels DO (RoHS)
PET-7217-A5 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AI, 4-channels DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 8 kênh đầu vào tương tự 4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7217RMS

ET-7217RMS CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AI, 4-channels DO (RoHS)
PET-7217RMS CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AI, 4-channels DO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS Ethernet Analog Input Modules