Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Ethernet Modules » Ethernet Analog Output Modules

Ethernet Analog Output Modules

ICP DAS Ethernet Analog Output Modules

Xem tất cả 4 kết quả

Module vào/ra 2 cổng Ethernet switch 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS ET-7228

ET-7028 CR Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
PET-7028 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
ET-7228 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)
PET-7228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra 2 cổng PoE Ethernet switch 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS PET-7228

ET-7028 CR Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
PET-7028 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
ET-7228 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)
PET-7228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra Ethernet 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS ET-7028

ET-7028 CR Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
PET-7028 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
ET-7228 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)
PET-7228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module vào/ra PoE Ethernet 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS PET-7028

ET-7028 CR Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
PET-7028 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-channels AO (RoHS)
ET-7228 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)
PET-7228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-channels AO (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS Ethernet Analog Output Modules