Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » FRnet Modules

FRnet Modules

ICP DAS FRnet Modules

Hiển thị 1–10 trong 18 kết quả

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS FR-2057

FR-2057 16-channel isolated digital output with 20-pin header

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS FR-2057HT

FR-2057HT 16-channel isolated digital output with 20-pin header

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS FR-2057HTA

FR-2057HTA 16-channel isolated Source output module with 20-pin screw terminal connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS FR-2057T

FR-2057T 16-channelisolated digital output module with 20-pin screw terminal connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS FR-2057TA

FR-2057TA 16-channel isolated Source output module with 20-pin screw terminal connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (Sink, Open-Collector) ICP DAS FR-2057iT

FR-2057iT 16-channel Sink Type Isolated Output Module With Isolated Communication line

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (Sink, Open-Collector) ICP DAS FR-2057TW

FR-2057TW 16-channel Sink type Isolated High Current Output Module

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS FR-2053

FR-2053 16-channel isolated digital input with 20-pin header

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS FR-2053HT

FR-2053HT 16-channel isolated digital input module with 20-pin screw terminal connector

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module FRnet 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS FR-2053iT

FR-2053iT 16-channel Sink/Source Type Isolated Digital Input Module With Isolated Communication line

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS FRnet Modules