Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Module đầu vào tương tự (AI)

Module đầu vào tương tự (AI)

Module đầu vào tương tự (AI)

Hiển thị 1–16 trong 192 kết quả

Module 1 kênh đầu vào dây rung VW (Vibrating Wire) ICP DAS I-87089W

I-87089W-G 1-channel Vibrating Wire Input Module
I-87089W-G/S 8-channel Vibrating Wire Input Module
Includes the I-87089W Module, a DN-1618UB Daughter Board and a DB-37 Male-Male D-sub cable 1M
DN-1618UB 8-channel Vibrating Wire extended board

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-97017Z

I-97017Z CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017C-15

I-9017C-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-311F

GT-311F
Analog Input 16 Channels, 0~20mA, 12Bits, Hirose

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-315F

GT-315F  16 Channels, Current Input, INPUT, 0~20mA/4~20mA, 16BIT

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-317F

GT-317F
16 Channels 18pt RTB, Current Input, 0~20mA / 4~20mA, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-319F

GT-319F  16 Channels 18pt RTB, Current Input) 0~20mA / 4~20mA, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-342F

GT-342F
16ch Voltage Input

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-346F

GT-346F  16 Channels, Voltage Input, 0~10Vdc / 0~5Vdc / 1~5Vdc, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-347F

GT-347F
16 Channels 18PT RTB, Voltage Input, 0~10Vdc / 0~5Vdc / 1~5Vdc, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào tương tự CREVIS GT-349F

GT-349F  16 Channels 18PT RTB, Voltage Input, 0~10Vdc / 0~5Vdc / 1~5Vdc, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 cổng Ethernet switch 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) + 3 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7218Z

ET-7218Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7218Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch Thermocouple Inputs, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 cổng Ethernet switch 10 kênh đầu vào tương tự + 3 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7219Z

ET-7219Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7219Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh đầu vào cặp nhiệt điện CREVIS ST-3802

ST-3802
Analog Input 2 Channels, Thermocouple

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 kênh đầu vào nhiệt độ RTD CREVIS ST-3702

ST-3702
Analog Input 2 Channels, RTD, status

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 30/15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017-15

I-9017-15 CR 14-bit, 100 K sampling rate, 30/15-channel analog input module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 10 11 12

Module đầu vào tương tự (AI) kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Zigbee, Profibus, etc. ICP DAS