Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO G-Series » Analog Output

Analog Output

Analog Output FnIO G-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 12 kết quả

Module 16 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-442F

GT-442F
16ch Voltage Output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-446F

GT-446F
16 Channels, Voltage Output, 0~10V, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-447F

GT-447F
16 Channels 18pt RTB, Voltage Output, 0~10V, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-449F

GT-449F
16 Channels 18pt RTB, Voltage Output, 0~10V, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-4114

GT-4114
Analog Output, Current(single ended), 4 Channels, 0~20mA, 12 Bits, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-4154

GT-4154
4 Channels, Current Output, 0~20mA, 16bits

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-4424

GT-4424
4 Channels, Voltage Output, 0~10V, 12bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-4464

GT-4464
4 Channels, Voltage Output, 0~10V, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-4118

GT-4118
Analog Output, Current(single ended), 8 Channels, 0~20mA, 12 Bits, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 kênh đầu ra tương tự CREVIS GT-4158

GT-4158
8 Channels, Current Output, 0~20mA, 16bit

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Analog Output FnIO G-Series CREVIS