Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO G-Series » Digital Output

Digital Output

Digital Output FnIO G-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 14 kết quả

Module 16 kênh đầu ra số Sink CREVIS GT-225F

GT-225F  16 Channels, Sink Output Terminal, 24Vdc/0.3A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu ra số Sink(Negative) CREVIS GT-221F

GT-221F  Digital Output, 16 Points, Sink(Negative), 24VDC, 0.3A, 20P Connector

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu ra số Source CREVIS GT-226F

GT-226F  16 Channels, Source Output Terminal, 24Vdc/0.3A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu ra số Source(Positive) CREVIS GT-222F

GT-222F  Digital Output, 16 Points, Source(Positive), 24VDC, 0.3A, 20P Connector

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 32 kênh đầu ra số Sink(Negative) CREVIS GT-22BA

GT-22BA  Digital Output, 32 Points, Sink(Negative), 24VDC, 0.3A, 40P Connector

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 32 kênh đầu ra số Source(Positive) CREVIS GT-22CA

GT-22CA  Digital Output, 32 Points, Source(Positive), 24VDC, 0.3A, 40P Connector

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra MOS Relay CREVIS GT-2734

GT-2734 Digital Output, 4 Points, MOS Relay (Solid State Relay), 24V (AC/ DC), 2.0A, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra MOS Relay CREVIS GT-2764

GT-2764  Digital Output, 4 Points, MOS Relay (Solid State Relay), 24Vdc/2A, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra Relay CREVIS GT-2744

GT-2744  Digital Output, 4 Points, Relay, 24VDC/ 220VAC, 2.0A, 10 RTB

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu ra Relay CREVIS GT-2784

GT-2784  4 Points, Relay Output Terminal, 110Vdc/ac, 1A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Digital Output FnIO G-Series CREVIS