Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO R-Series » Digital Input

Digital Input

Digital Input FnIO R-Series CREVIS

Xem tất cả 6 kết quả

Module 16 đầu vào số 24Vdc CREVIS RT-12DF

RT-12DF
Digital Input 16 Points, Sink/Source, Terminal, 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào số 110Vac CREVIS RT-1804

RT-1804
Digital Input 4 Points, 110Vac (AC 85V ~ 132V)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu vào số 220Vac CREVIS RT-1904

RT-1904
Digital Input 4 Points, 220Vac (AC 170V ~ 264V)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 đầu vào số 12V / 24Vdcc CREVIS RT-1218

RT-1218
Digital Input 8 Points, Sink, Terminal, 12V / 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 đầu vào số 12V / 24Vdcc CREVIS RT-1228

RT-1228
Digital Input 8 Points, Source, Terminal, 12V / 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 đầu vào số 24Vdc CREVIS RT-1238

RT-1238
Digital Input 8 Points, Sink/Source, Terminal, 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Digital Input FnIO R-Series CREVIS