Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO R-Series » Digital Output

Digital Output

Digital Output FnIO R-Series CREVIS

Xem tất cả 9 kết quả

Module 16 đầu ra số CREVIS RT-225F

RT-225F
Digital Output 16 Points, Sink, Terminal, 24Vdc / 0.5A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 2 đầu ra Relay CREVIS RT-2772

RT-2772
Relay Output 2 Points, Terminal, 24Vdc / 220Vac/2A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra MOS Relay CREVIS RT-2734

RT-2734
4 Points, MOS Relay,220V,110V, AC/DC, 0.5A, 1Ponit/1COM

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra MOS Relay CREVIS RT-2944

RT-2944
4 Points, MOS Relay, AC /DC Output, 24V/2A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 đầu ra Relay CREVIS RT-2744

RT-2744
Relay Output 4 Points, Terminal, 230Vac / 2A, 24Vdc/2A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 đầu ra Relay CREVIS RT-2748

RT-2748
Relay Output 8 Points, Terminal, 230Vac / 2A, 24Vdc/2A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 đầu ra số CREVIS RT-2318

RT-2318
Digital Output 8 Points, Sink, Terminal, 24Vdc / 0.5A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 đầu ra số CREVIS RT-2328

RT-2328
Digital Output 8 Points, Source, Terminal, 24Vdc / 0.5A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 8 đầu ra số CREVIS RT-2428

RT-2428
Digital Output 8 Points, Source, Terminal, Self -Diagnostic, 24Vdc / 0.5A

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Digital Output FnIO R-Series CREVIS