Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO R-Series » Network Adapter

Network Adapter

Network Adapter FnIO R-Series CREVIS

Xem tất cả 7 kết quả

EtherCAT Network Adapter CREVIS RN-9286

RN-9286
EtherCAT Network Adapter, Max 1452 bytes (Input size + Output size)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

MODBUS TCP Network Adapter CREVIS RN-9289

RN-9289
MODBUS TCP Network Adapter, Max 1452 bytes (Input size + Output size)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module MODBUS Interface CREVIS RT-9273

RT-9273
MODBUS Interface Module

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module PROFIBUS Interface CREVIS RT-9222

RT-9222
PROFIBUS Interface Module

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module R-Bus CAN Interface CREVIS RT-9261

RT-9261
R-Bus CAN Interface Module

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Powerlink Network Adapter CREVIS RN-9285

RN-9285
Powerlink Network Adapter, Max. 1430 bytes (Input + Output)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

PROFIBUS DP/V1 Network Adapter CREVIS RN-9222

RN-9222
PROFIBUS DP/V1 Network Adapter, 244 bytes input and 244 bytes output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Network Adapter FnIO R-Series CREVIS