Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO S-Series » Digital Input

Digital Input

Digital Input FnIO S-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 16 kết quả

Module 16 kênh đầu vào số Sink CREVIS ST-111F

ST-111F
Digital Input 16 Points,Sink, 20P Connector 5Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào số Sink CREVIS ST-121F

ST-121F
Digital Input 16 Points, Sink, 20P Connector, 12V/24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào số Sink CREVIS ST-131F

ST-131F
Digital Input 16 Points, Sink, 20P Connector 48Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào số Source CREVIS ST-112F

ST-112F
Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector 5Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào số Source CREVIS ST-122F

ST-122F
Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector, 12V/24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 16 kênh đầu vào số Source CREVIS ST-132F

ST-132F
Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector 48Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào số 120VAC CREVIS ST-1804

ST-1804
Digital Input 4 Points, 120Vac (AC 85V ~ 132V)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào số 240VAC CREVIS ST-1904

ST-1904
Digital Input 4 Points, 240Vac (AC 170V ~ 264V)

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào số Sink CREVIS ST-1114

ST-1114
Digital Input 4 Points, Sink, Terminal, 5Vd

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module 4 kênh đầu vào số Sink CREVIS ST-1214

ST-1214
Digital Input 4 Points, Sink, Terminal, 12V / 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Digital Input FnIO S-Series CREVIS