Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO S-Series » Network Adapter

Network Adapter

Network Adapter FnIO S-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 14 kết quả

Bộ lập trình điều khiển I/O CREVIS NA-9371

NA-9371
MODBUS Programmable I/O

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Bộ lập trình điều khiển I/O CREVIS NA-9372

NA-9372
MODBUS Programmable I/O

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Bộ lập trình điều khiển I/O CREVIS NA-9373

NA-9373
MODBUS Programmable I/O

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

CANopen Network Adapter CREVIS NA-9261

NA-9261
CANopen Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

CC-Link IE Network Adapter CREVIS NA-9285

NA-9285
CC-Link IE Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

CC-Link Network Adapter CREVIS NA-9131

NA-9131
CC-Link Network Adapter, RX/RY 112 points and RWr/RWw 16 points

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

DeviceNet Network Adapter CREVIS NA-9211

NA-9211
DeviceNet Network Adapter, 32 bytes input and 32 bytes output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

EtherCAT ID Network Adapter CREVIS NA-9386

NA-9386
EtherCAT ID Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

EtherCAT Network Adapter CREVIS NA-9286

NA-9286
EtherCAT Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

EtherNet/IP Network Adapter CREVIS NA-9288

NA-9288
EtherNet/IP Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Network Adapter FnIO S-Series CREVIS