Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT » Remote I/O Modules » Remote I/O » FnIO S-Series » Power Module

Power Module

Power Module FnIO S-Series CREVIS

Hiển thị 1–10 trong 13 kết quả

Module Expansion Power Supply CREVIS ST-7111

ST-7111
Expansion power Supply, Input 24Vdc / Output1.0A/5Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module Expansion Power Supply CREVIS ST-7511

ST-7511
Expansion Power Supply, Input 24Vdc, Output 1.0A/5Vdc, ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 0V CREVIS ST-7108

ST-7108
Common for 0Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 0V CREVIS ST-7508

ST-7508
Common for 0Vdc, ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc / 0Vdc CREVIS ST-7588

ST-7588
Field Distributor, 24Vdc / 0Vdc, ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc CREVIS ST-7118

ST-7118
Common for 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc CREVIS ST-7191

ST-7191
Field Distributor, 24Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc CREVIS ST-7518

ST-7518
Common for 24Vdc, ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 24Vdc/0Vdc CREVIS ST-7188

ST-7188
Common for 5Vdc and 0Vdc

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS

Module nguồn 5Vdc/24Vdc/48Vdc/110Vac/220Vac CREVIS ST-7641

ST-7641
Field Distributor, 5Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 110Vac, 220Vac, ID Type

Đọc tiếp
Vendor: CREVIS
1 2

Power Module FnIO S-Series CREVIS