Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Remote I/O Modules » RS-485 Modules

RS-485 Modules

RS-485 Modules, The RS-485 modules of input-output with the RS-485 interface allow to obtain data or to operate devices by means DCON or Modbus RTU protocol.

Hiển thị 1–10 trong 63 kết quả

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-7021

I-7021 CR 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7021-G CR 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7021P CR 1-channel 16-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7021P-G CR 1-channel 16-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7021A-G 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-7021P

I-7021 CR 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7021-G CR 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7021P CR 1-channel 16-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7021P-G CR 1-channel 16-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
M-7021A-G 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào 6-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016P

I-7016P CR 1-channel Strain Gauge Input Module using the DCON Protocol (6-wire) (Blue Cover) (RoHS)
I-7016PD CR I-7016P with 7-segment LED Display (6-wire) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào 6-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016PD

I-7016P CR 1-channel Strain Gauge Input Module using the DCON Protocol (6-wire) (Blue Cover) (RoHS)
I-7016PD CR I-7016P with 7-segment LED Display (6-wire) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào RTD + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7013

I-7013 CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7013-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7013D CR I-7013 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7013P-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7013PD-G CR M-7013P with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào RTD + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7013D

I-7013 CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7013-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7013D CR I-7013 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7013P-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7013PD-G CR M-7013P with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011

I-7011 CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7011P CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7011-G CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7011D-G CR M-7011 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011D

I-7011 CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7011P CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7011-G CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7011D-G CR M-7011 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011P

I-7011 CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7011P CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7011-G CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7011D-G CR M-7011 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011PD

I-7011 CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7011P CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7011-G CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7011D-G CR M-7011 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6 7

This product have more options and can be configured. Please note that some products can not be ordered without mandatory options.