Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-7000 RS-485 Modules

I-7000 RS-485 Modules

ICP DAS I-7000 RS-485 Modules

I-7000 Analog Input Modules

ICP DAS I-7000 Analog Input RS-485 Modules
Xem thêm

I-7000 Analog Output Modules

ICP DAS I-7000 Analog Output Modules
Xem thêm

I-7000 DC Digital I/O Modules

ICP DAS I-7000 DC Digital I/O RS-485 Modules
Xem thêm

I-7000 AC/DC Digital Input Modules

ICP DAS I-7000 AC/DC Digital Input Modules
Xem thêm

I-7000 DC Relay Output & Digital Input Modules

ICP DAS I-7000 DC Relay Output & Digital Input Modules
Xem thêm

I-7000 DC Encoder/Frequency/Counter Input Modules

ICP DAS I-7000 DC Encoder/Frequency/Counter Input Modules
Xem thêm

ICP DAS I-7000 RS-485 Modules