Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-7000 RS-485 Modules » I-7000 AC/DC Digital Input Modules

I-7000 AC/DC Digital Input Modules

ICP DAS I-7000 AC/DC Digital Input Modules

Xem tất cả 2 kết quả

Module RS-485 DCON 16 kênh đầu vào số AC/DC (DI) ICP DAS I-7058D

I-7058D-G CR I-7058 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 16 kênh đầu vào số AC/DC (DI) ICP DAS I-7059D

I-7059D CR I-7059 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7059D-G CR I-7059 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-7000 AC/DC Digital Input Modules