Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-7000 RS-485 Modules » I-7000 Analog Input Modules

I-7000 Analog Input Modules

ICP DAS I-7000 Analog Input RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 26 kết quả

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-7021P

I-7021P-G CR 1-channel 16-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào 6-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016PD

I-7016PD CR I-7016P with 7-segment LED Display (6-wire) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào RTD + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7013D

I-7013D CR I-7013 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011D

I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011PD

I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012D

I-7012D CR I-7012 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012FD

I-7012FD CR I-7012F with 7-segment LED Display (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7014D

I-7014D CR 1-channe Transmitter Input with 7-segment LED Display using the DCON and Modbus Protocols (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 10 kênh đầu vào cặp nhiệt Thermocouple ICP DAS I-7018Z

I-7018Z-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module and a DB-1820 Daughterboard.
I-7018Z-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module, a DN-1822 Daughterboard and a CD-2518D 1.8 m Cable.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-7017Z

I-7017Z-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

ICP DAS I-7000 Analog Input RS-485 Modules