Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-7000 RS-485 Modules » I-7000 Analog Output Modules

I-7000 Analog Output Modules

ICP DAS I-7000 Analog Output Modules

Xem tất cả 4 kết quả

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS I-7021

I-7021 CR 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-7022

I-7022 CR 2-channel Analog Output Module using the DCON Protocol (Channel-to-Channel Isolation) (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 5 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7024R

I-7024R-G CR 4-channel Analog Output and 5-channel DI Module with DCON Protocol(Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-7024

I-7024 CR 4-channel Analog Output Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-7000 Analog Output Modules