Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-7000 RS-485 Modules » I-7000 DC Digital I/O Modules

I-7000 DC Digital I/O Modules

ICP DAS I-7000 DC Digital I/O RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 14 kết quả

Module RS-485 DCON 13 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-7042D

I-7042D CR I-7042 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7041D

I-7041D CR I-7041 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7041PD

I-7041PD-G CR I-7041P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-7043D

I-7043D CR I-7043 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-7045D

I-7045 CR 16-channel Isolated Digital Output Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-7045D-NPN

I-7045D-NPN-G CR I-7045-NPN-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7051D

I-7051D CR I-7051 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7051D-G CR I-7051-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7053D_FG

I-7053_FG CR 16-channel Non-isolated Digital Input Module with DCON Protocols (Blue Cover) (RoHS)
I-7053_FG-G CR 16-channel Non-isolated Digital Input Module with DCON Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 4 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-7044D

I-7044D CR I-7044 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 7 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS I-7050AD

I-7050AD CR I-7050A with LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS I-7000 DC Digital I/O RS-485 Modules