Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-7000 RS-485 Modules » I-7000 DC Encoder/Frequency/Counter Input Modules

I-7000 DC Encoder/Frequency/Counter Input Modules

ICP DAS I-7000 DC Encoder/Frequency/Counter Input Modules

Xem tất cả 5 kết quả

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS I-7080BD

I-7080BD-G CR I-7080B with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS I-7080D

I-7080D CR I-7080 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3-axis 32-bit Encoder Counter ICP DAS I-7083BD

I-7083BD-G CR 3-axis, 32-bit Encoder Counter with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3-axis 32-bit Encoder Counter ICP DAS I-7083D

I-7083D-G CR 3-axis, 32-bit Encoder Counter with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 8 kênh đầu vào bộ đếm tốc độ cao (HSC) + 8 kênh đầu ra PWM ICP DAS I-7088D

I-7088D-G CR I-7088 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-7000 DC Encoder/Frequency/Counter Input Modules