Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-7000 RS-485 Modules » I-7000 DC Relay Output & Digital Input Modules

I-7000 DC Relay Output & Digital Input Modules

ICP DAS I-7000 DC Relay Output & Digital Input Modules

Xem tất cả 10 kết quả

Module RS-485 DCON 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-7061D

I-7061D-G CR I-7061 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3 kênh đầu ra AC SSR + 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7063AD

I-7063AD CR I-7063A with LED Display (Blue Cover) (ROSH)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3 kênh đầu ra DC SSR + 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7063BD

I-7063BD CR I-7063B with LED Display (Blue Cover) (ROSH)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3 kênh đầu ra Relay + 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7063D

I-7063D CR I-7063 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-7060D

I-7060D CR I-7060 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7060D-G CR I-7060-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 5 kênh đầu ra AC SSR + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7065AD

I-7065AD CR I-7065A with LED Display (Blue Cover) (ROSH)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 5 kênh đầu ra DC SSR + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7065BD

I-7065BD CR I-7065B with LED Display (Blue Cover) (ROSH)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 5 kênh đầu ra Relay + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS I-7065D

I-7065D CR I-7065 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7065D-G CR I-7065-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 7 kênh đầu ra Photo-Mos Relay ICP DAS I-7066D

I-7066D CR I-7066 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 7 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-7067D

I-7067D CR I-7067 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7067D-G CR I-7067 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-7000 DC Relay Output & Digital Input Modules