Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-87K RS-485 Modules » I-87K Communication Modules

I-87K Communication Modules

ICP DAS I-87K Communication RS-485 Modules

Xem tất cả 5 kết quả

Module điều khiển lập trình CANopen Master ICP DAS I-87123

I-87123-G One port intelligent CANopen master interface module.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển lập trình giao diện CAN Bus ICP DAS I-87120

I-87120-G Module with one programmable CAN port, I-8000/ iP-8000/ ViewPAC/ WinPAC/ LinPAC/ XPAC-CE6 library, 80186 80 MHz CPU, 512 KB Flash and SRAM, 120 Ω terminal resister selected by jumper

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển lập trình ICP DAS I-87124

I-87124-G 1 Port Programmable DeviceNet Interface

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module điều khiển Motion 4 trục tốc độ cao ICP DAS I-8094F-G

I-8094F-G High-speed 4-axis Motion Control Module with FRnet Master (For XP-8000/WP-8000 PAC)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module thu GPS ICP DAS I-8211W

I-8211W CR GPS Receiver Module (RoHS) and ANT-115-03 GPS Antenna (Length 5m)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-87K Communication RS-485 Modules