Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-87K RS-485 Modules » I-87K Digital I/O Modules » I-87K DC Digital I/O Module

I-87K DC Digital I/O Module

ICP DAS I-87K DC Digital I/O RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 26 kết quả

Module 16 kênh đầu ra ICP DAS I-87037W

I-87037W CR 16-channel source type Isolated Digital Output Module(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số DO ICP DAS I-87057

I-87057 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Blue Cover)

I-87057-G 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Gray Cover)

I-87057 CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Blue Cover) (RoHS)

I-87057-G CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-87057PW

I-87057PW-G CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module with Overload Protection (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu ra số ICP DAS I-87057W

I-87057W-G CR 16-channel Open Collector Isolated Digital Output Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số DI ICP DAS I-87053

I-87053 16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87046W

I-87046W-G CR 16-channel Non-isolated Digital Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87051W

I-87051W-G CR 16-channel Non-isolated Digital Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053PW

I-87053PW-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053W

I-87053W-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 16 kênh đầu vào số ICP DAS I-87053W-A2

I-87053W-A2-G CR 16-channel Isolated Digital Input Module with 16-bit Counters (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

ICP DAS I-87K DC Digital I/O RS-485 Modules