Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-87K RS-485 Modules » I-87K Motion Control Modules

I-87K Motion Control Modules

ICP DAS I-87K Motion Control RS-485 Modules

Xem tất cả 6 kết quả

Module 1 kênh đầu vào dây rung VW (Vibrating Wire) ICP DAS I-87089W

I-87089W-G 1-channel Vibrating Wire Input Module
I-87089W-G/S 8-channel Vibrating Wire Input Module
Includes the I-87089W Module, a DN-1618UB Daughter Board and a DB-37 Male-Male D-sub cable 1M
DN-1618UB 8-channel Vibrating Wire extended board

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh đầu vào bộ đếm/ tần số ICP DAS I-87082W

I-87082W-G CR 2-channel Counter/Frequency Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số ICP DAS I-87082

I-87082 2-channel Counter/Frequency Module (Blue Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số ICP DAS I-87082-G

I-87082-G 2-channel Counter/Frequency Module (Gray Cover)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4/8 kênh đầu vào bộ đếm/tần số/vòng quay ICP DAS I-87084W

I-87084W-G CR 4-/8-channel Counter/Frequency/Encoder Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 8 kênh đầu ra PWM, 8 kênh đầu vào bộ đếm ICP DAS I-87088W

I-87084W-G CR 4-/8-channel Counter/Frequency/Encoder Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-87K Motion Control RS-485 Modules