Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » I-9K RS-485 Modules » I-9K Communication Modules

I-9K Communication Modules

ICP DAS I-9K Communication RS-485 Modules

Xem tất cả 3 kết quả

Module 2 cổng FRnet ICP DAS I-9172

I-9172 2-port FRnet Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 cổng RS-232 ICP DAS I-9114i

I-9114i 4-port Isolated RS-232 Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module 4 cổng RS-422/485 ICP DAS I-9144i

I-9144i 4-port Isolated RS-422/485 Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS I-9K Communication RS-485 Modules