Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-2000 RS-485 Modules » M-2000 Analog Input Modules

M-2000 Analog Input Modules

ICP DAS M-2000 Analog Input RS-485 Modules

Xem tất cả 3 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS M-2018-16

M-2018-16 CR 16-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào nhiệt độ DS18B20 chức năng Daisy-Chain ICP DAS M-2004

M-2004 CR 4-port Digital Temperature Sensor Module with Daisy-Chain Wiring (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS M-2017

M-2017 CR 8-channel Isolated Analog Input Module With High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS M-2000 Analog Input RS-485 Modules