Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-6000 RS-485 Modules » M-6000 Universal Input/Output Modules

M-6000 Universal Input/Output Modules

ICP DAS M-6000 Universal Input/Output RS-485 Modules

Xem tất cả 1 kết quả

Module RS-485 Modbus RTU 16 kênh đầu vào tương tự (AI) + 16 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-6026U-32

M-2004 CR 4-port Digital Temperature Sensor Module with Daisy-Chain Wiring (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS M-6000 Universal Input/Output RS-485 Modules