Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-7000 RS-485 Modules » M-7000 Analog Input Modules

M-7000 Analog Input Modules

ICP DAS M-7000 Analog Input RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 22 kết quả

Module RS-485 Modbus & DCON 1 kênh đầu vào RTD + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS M-7013PD

I-7013 CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7013-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7013D CR I-7013 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7013P-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7013PD-G CR M-7013P with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 10 kênh đầu vào cặp nhiệt Thermocouple ICP DAS M-7018Z

M-7018Z-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
Includes an M-7018Z Module and a DB-1820 Daughterboard.
M-7018Z-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
Includes an M-7018Z Module, a DN-1822 Daughterboard and a CD-2518D 1.8 m Cable.

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7017Z

M-7017Z-G CR 10/20-channel Analog Input Module with High Voltage Protection using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 16 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7017mC-16

M-7017mC-16-G CR 16-channel Current Input Module with Data Logger using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 16 kênh đầu vào tương tự ICP DAS M-7018-16

M-7018-16-G CR 16-channel Analog Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 2 kênh đầu vào 4-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS M-7016D

M-7016D-G CR M-7016 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor:

Module RS-485 Modbus & DCON 3 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7033D

M-7033D-G CR M-7033 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 4 kênh đầu vào nhiệt độ DS18B20 với Daisy-Chain ICP DAS M-7004

M-7004-G CR 4- Port Digital Temperature Sensor Module with Daisy-Chain Wiring using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 6 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7015

M-7015-G CR 6-channel RTD Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 6 kênh đầu vào RTD ICP DAS M-7015P

M-7015P-G CR 6-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination using the DCON and Modbus Protocolsl (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

ICP DAS M-7000 Analog Input RS-485 Modules