Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-7000 RS-485 Modules » M-7000 Analog Output Modules

M-7000 Analog Output Modules

ICP DAS M-7000 Analog Output RS-485 Modules

Xem tất cả 8 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7022

M-7022-G CR 2-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Channel-to-Channel Isolation) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7022A

M-7022A-G CR 2-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Channel-to-Channel Isolation) (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7024UD

M-7024UD-G CR M-7024U with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) + 5 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7024R

M-7024R-G CR 4-channel Analog Output and 5-channel DI Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7024

M-7024-G CR 4-channel Analog Output Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7024L

M-7024L-G CR ~ NEW ~ 12-bit 4-channel Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS M-7028D

M-7028D-G CR M-7028 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 Modbus & DCON 1 kênh đầu ra tương tự ICP DAS M-7021A

M-7021A-G 1-channel 12-bit Analog Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS M-7000 Analog Output RS-485 Modules