Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-7000 RS-485 Modules » M-7000 DC Digital I/O Modules

M-7000 DC Digital I/O Modules

ICP DAS M-7000 DC Digital I/O RS-485 Modules

Hiển thị 1–10 trong 14 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041D

M-7041D-G CR M-7041 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041D-A5

M-7041D-A5-G CR M-7041-A5 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 14 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7041PD

M-7041PD-G CR M-7041P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 15 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7046D

M-7046D-G CR M-7046 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7043D

M-7043D-G CR M-7043-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7045D

M-7045D-G CR M-7045-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7045D-NPN

M-7045D-NPN-G CR M-7045-NPN-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7051D

M-7051D-G CR M-7051-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7053D

M-7053D-G CR M-7053 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 7 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS M-7050D

M-7050D-G CR M-7050 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

ICP DAS M-7000 DC Digital I/O RS-485 Modules