Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-7000 RS-485 Modules » M-7000 Encoder/Frequency/Counter Input Modules

M-7000 Encoder/Frequency/Counter Input Modules

ICP DAS M-7000 Encoder/Frequency/Counter Input RS-485 Modules

Xem tất cả 4 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS M-7080BD

M-7080BD-G CR M-7080B with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS M-7080D

M-7080D-G CR M-7080 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4/8 kênh đầu vào Counter/Frequency/Encoder ICP DAS M-7084

M-7084-G CR 4/8-channel Counter/Frequency/Encoder Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào bộ đếm tốc độ cao (HSC) + 8 kênh đầu ra PWM ICP DAS M-7088D

M-7088D-G CR M-7088 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7088D-G/S CR M-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS M-7000 Encoder/Frequency/Counter Input RS-485 Modules