Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-7000 RS-485 Modules » M-7000 Relay Output & Digital Input Modules

M-7000 Relay Output & Digital Input Modules

ICP DAS M-7000 Relay Output & Digital Input RS-485 Modules

Xem tất cả 10 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7061D

M-7061D-G CR M-7061 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7060D

M-7060D-G CR M-7060-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7060PD

M-7060PD-G CR M-7060P-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu ra DC SSR + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7065BD

M-7065BD-G CR M-7065B-G with LED Display (Gray Cover) (ROSH)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu ra Relay + 4 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7065D

M-7065D-G CR M-7065-G with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 7 kênh đầu ra Photo-Mos Relay ICP DAS M-7066PD

M-7066PD-G CR M-7066P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 7 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7067D

M-7067D-G CR M-7067 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7064D

M-7064D-G CR M-7064 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7068D

M-7068D-G CR M-7068 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS M-7069D

M-7069D-G CR M-7069 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS M-7000 Relay Output & Digital Input RS-485 Modules