Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » M-7000 RS-485 Modules » M-7000 Universal Digital Input/Output Modules

M-7000 Universal Digital Input/Output Modules

ICPDAS M-7000 Universal Digital Input/Output RS-485 Modules

Xem tất cả 2 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu vào/ra số (DI/DO) ICP DAS M-7054D

M-7054D-G CR M-7054 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu vào/ra số (DI/DO) ICP DAS M-7054PD

M-7054PD-G CR M-7054P with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICPDAS M-7000 Universal Digital Input/Output RS-485 Modules