Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » tM Series RS-485 Modules » tM Series Analog I/O Modules

tM Series Analog I/O Modules

ICP DAS tM Series Analog I/O RS-485 Modules

Xem tất cả 6 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS tM-AD2

tM-AD2 CR 2-channel Isolated Analog Input Module with High Voltage Protection(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS tM-AD5

tM-AD5 CR 5-channel Isolation Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS tM-AD5C

tM-AD5 CR 5-channel Isolation Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào nhiệt độ (Thermistor) ICP DAS tM-TH8

tM-TH8 CR 8-channel Isolation Thermistor Input Module with High Voltage Protection(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS tM-AD8

tM-AD8 CR 8-channel Isolation Analog Input Module with High Voltage Protection (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS tM-AD8C

tM-AD8C CR 8-channel Isolation Current Input Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS tM Series Analog I/O RS-485 Modules