Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » tM Series RS-485 Modules » tM Series Digital I/O Modules

tM Series Digital I/O Modules

ICP DAS tM Series Digital I/O RS-485 Modules

Xem tất cả 5 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI)+ 4 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS tM-P4A4

tM-TH8 CR 8-channel Isolation Thermistor Input Module with High Voltage Protection(RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4 kênh đầu vào số (DI)+ 4 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS tM-P4C4

tM-P4C4 CR 4-channel Isolation Digital Input and 4-channel Isolation Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS tM-C8

tM-C8 CR 8-channel Isolation Digital Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS tM-P8

tM-P8 CR 8-channel Isolation Digital Input Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS tM-PDW8

tM-PDW8 CR 8-channel Isolation Digital Input(Wet Contact+Dry Contact) Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS tM Series Digital I/O RS-485 Modules