Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » RS-485 Modules » tM Series RS-485 Modules » tM Series Relay Output & Digital Input Modules

tM Series Relay Output & Digital Input Modules

ICP DAS tM Series Relay Output & Digital InputRS-485 Modules

Xem tất cả 4 kết quả

Module RS-485 DCON & Modbus 3 kênh đầu vào số (DI) + 3 kênh đầu ra PhotoMOS Relay ICP DAS tM-P3POR3

tM-P3POR3 CR 3-channel Isolated Digital Input and 3-channel PhotoMOS Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 3 kênh đầu vào số (DI) + 3 kênh đầu ra Relay ICP DAS tM-P3R3

tM-P3R3 CR 3-channel Isolation Digital Input and 3-channel Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 3 kênh đầu vào số (DI) + 3 kênh đầu ra Relay ICP DAS tM-PD3R3

tM-PD3R3 CR 3-channel Isolation Digital Input(Dry Contact) and 3-channel Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 5 kênh đầu ra Relay ICP DAS tM-R5

tM-R5 CR 5-channel Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

ICP DAS tM Series Relay Output & Digital InputRS-485 Modules