Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » Wi-Fi Modules

Wi-Fi Modules

Wi-Fi I/O Module, Module Wi-Fi tích hợp I/O giao thức Modbus TCP

Hiển thị 1–10 trong 14 kết quả

Module Wi-Fi 10 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS WF-2019

WF-2019/S CR
10-channel Universal Analog Input Wi-Fi I/O Module with DB-1820 Daughter Board (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 14 kênh đầu ra Relay ICP DAS WFM-R14

WFM-R14 CR
2-channel Form A Power Relay Output and 12-channel Form C Power Relay Output Wi-Fi I/O Module with Metal Case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS WF-2042

WF-2042 CR
Wi-Fi I/O Module with 16-channel Isolated Digital Output (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS WF-2051

WF-2051 CR
Wi-Fi I/O Module with 16-channel Isolated Digital Input (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 4 kênh đầu vào số (DI) + 2 kênh đầu ra AC SSR ICP DAS tWF-PD4SR2A

tWF-PD4SR2A CR 4-channel Isolated Dry Digital Input, 2-channel AC SSR Output Module (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 4 kênh đầu vào số (DI) + 2 kênh đầu ra DC SSR ICP DAS tWF-PD4SR2D

tWF-PD4SR2D CR 4-channel Isolated Dry Digital Input, 2-channel DC SSR Output Module (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 4 kênh đầu vào số (DI) + 3 kênh đầu ra Relay ICP DAS tWF-PD4R3

tWF-PD4R3 CR 4-channel Isolated Digital Input and 3-channel Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 5 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 3 kênh DO ICP DAS WF-2026

WF-2026 CR
5-channel Analog Input, 2-channel Analog Output, 2-channel Digital Input and 3-channel Digital Output Wi-Fi I/O Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 6 kênh đầu ra Relay ICP DAS tWF-R6

tWF-R6 CR 6-channel Relay Output Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Wi-Fi 6 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS WF-2015

WF-2015 CR 6-channel RTD Input Wi-Fi I/O Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Wi-Fi I/O Module, Module Wi-Fi tích hợp I/O giao thức Modbus TCP