Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Remote I/O Modules » ZigBee Modules

ZigBee Modules

Modules I/O ZigBee kết nối RS-232/422/485, Giao thức Modbus

Hiển thị 1–10 trong 22 kết quả

Module Zigbee I/O Group (Pair-connection) 14 kênh đầu vào ra ICP DAS ZT-2043-IOG

ZT-2043-IOG CR ZigBee I/O Group (Pair-connection) Module with the 14-channel Isolated Digital Output (Full-function) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee I/O Group (Pair-connection) 14 kênh đầu vào số ICP DAS ZT-2053-IOG

ZT-2053-IOG CR ZigBee I/O Group (Pair-connection) Module with the 14-channel Isolated Digital Input (Full-function) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee I/O Group (Pair-connection) 6 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS ZT-2060-IOG

ZT-2060-IOG CR ZigBee I/O Group (Pair-connection) Module with the 6-channel Isolated Digital Input and 4-channel Relay Output (Full-function) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee I/O Group (Pair-connection) 8 kênh đầu vào số + 8 kênh đầu ra số ICP DAS ZT-2055-IOG

ZT-2055-IOG CR ZigBee I/O Group (Pair-connection) Module with the 8-channel Isolated Digital Input and 8-channel Isolated Digital Output (Full-function) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee 14 kênh đầu ra số ICP DAS ZT-2043

ZT-2043 CR Wireless 14-channel Isolated Digital Output Module (ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee 14 kênh đầu vào số ICP DAS ZT-2053

ZT-2053 CR Wireless 14-channel Isolated Digital Input Module (ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee 4 kênh đầu ra PhotoMos Relay + 4 kênh đầu ra số ICP DAS ZT-2042

ZT-2042 CR Wireless 4-channel PhotoMOS Relay Output and 4-channel Open Collector Output Module (ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee 4 kênh đầu ra tương tự + 2 kênh đầu ra tương tự + 2 kênh đầu ra số ICP DAS ZT-2026

ZT-2026 CR Wireless 4-ch Voltage Input, 2-channle Voltage Output, 2-channle Digital Input and 2-channle Digital Output Module (ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module Zigbee 4 kênh đầu ra tương tự ICP DAS ZT-2024

ZT-2024 CR Wireless 4-channle Voltage/Current Output Module (ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module ZigBee 4 Kênh đầu vào số (DI) + 4 Kênh đầu ra số (DO) ICP DAS tZT-P4C4

tZT-P4C4 CR Wireless 4-channel Isolated Digital Input and 4-channel Isolated Digital Output Module (ZigBee Router) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Modules I/O ZigBee kết nối RS-232/422/485, Giao thức Modbus