Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Switch công nghiệp và switch quang » Switch công nghiệp mạch vòng

Switch công nghiệp mạch vòng

Switch công nghiệp mạch vòng (Real-time Redundant Ring Switches) ICP DAS

Hiển thị 1–10 trong 11 kết quả

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RS-405FC

RS-405FC CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode SC ICP DAS RSM-405FC

RSM-405FC CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, SC Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RS-405FT

RS-405FT CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Multi Mode ST ICP DAS RSM-405FT

RSM-405FT CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Multi Mode, ST Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Single Mode SC ICP DAS RS-405FCS

RS-405FCS CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Single Mode, SC Type (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 2 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Single Mode SC ICP DAS RSM-405FCS

RSM-405FCS CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with 2-Fiber Port, Single Mode, SC Type, metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RS-405

RS-405 CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RSM-405

RSM-405 CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet ICP DAS RSM-405-R

RSM-405-R CR 5-Port Real-time Redundant Ring Switch with metal case (RoHS) (+12 ~ +48 VDC, non-isolation)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 8 cổng Redundant Ring Ethernet ICP DAS RS-408

RS-408 CR 8-port Redundant Ring Switch with Isolated Power Input +10 VDC ~ +30 VDC (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Switch công nghiệp mạch vòng (Real-time Redundant Ring Switches) ICP DAS