Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Switch công nghiệp và switch quang » Switch công nghiệp (không quản lý)

Switch công nghiệp (không quản lý)

Switch công nghiệp (không quản lý), Unmanaged Ethernet Switches ICP DAS

Hiển thị 1–10 trong 52 kết quả

Module 5 cổng Ethernet ICP DAS I-8135W

I-8135W-G CR 5-port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch Module (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet ICP DAS NSM-216

NSM-216 CR Unmanaged 16-port Industrial 10/100 Base-TX Ethernet Switch with metal casing (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 16 cổng Gigabit Ethernet ICP DAS NSM-316G

NSM-316G CR 16-PORT GBE Ethernet Unmanaged Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode SC ICP DAS NS-205FC

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode SC ICP DAS NSM-205FC

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode ST ICP DAS NS-205FT

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode ST ICP DAS NSM-205FT

NS-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NS-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch (RoHS)
NSM-205FT CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FC CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS)
NSM-205FCS CR Single-mode 15 km, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 fiber port Switch; metal case (RoHS

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi-mode SC ICP DAS NS-205AFC-T

NS-205AFC-T CR Multi-mode, SC Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi-mode ST ICP DAS NS-205AFT-T

NS-205AFT-T CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi-mode ST ICP DAS NSM-205AFT-T

NSM-205AFT-T CR Multi-mode, ST Connector, 4-port 10/100 Mbps with 1 Fiber port Switch; metal case (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3 4 5 6

Switch công nghiệp (không quản lý), Unmanaged Ethernet Switches ICP DAS