Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa & IoT ICP DAS » Truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu

Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu

Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu, Converter, Gateway, Repeater & Hub.

Xem tất cả 4 kết quả

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 ICP DAS I-7520

I-7520 CR Isolated RS-232 to RS-485 Converter (RoHS)
I-7520A CR Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter (RoHS)
I-7520-G CR Isolated RS-232 to RS-485 Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7520A-G CR Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7520R CR RS-232 to Isolated RS-485 Converter (RoHS)
I-7520AR CR RS-232 to Isolated RS-422/485 Converter (RoHS)
I-7520R-G CR RS-232 to Isolated RS-485 Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7520AR-G CR RS-232 to Isolated RS-422/485 Converter (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 ICP DAS tM-7520U

tM-7520U CR Isolated RS-232 to RS-485 Converter (RoHS)
tM-7520U-CA CR tM-7520U CR with CA-0915 cable x 1 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang M-Bus ICP DAS I-7590

I-7590 CR
RS-232 / RS-422 / RS-485 to M-Bus Convertor (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ lặp và cách ly RS-485 ICP DAS I-7510

I-7510 CR Isolated RS-485 Repeater (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ chuyển đổi và lặp tín hiệu, Converter, Gateway, Repeater & Hub.