Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Thiết bị tự động hóa » Tự động hóa Cimon

Tự động hóa Cimon

Tự động hóa Cimon, CIMON-PLC is an industrial control device based on international standards of IEC61131 which is appropriate for the plant site that requires high reliability. CIMON-PLC is optimized for Industry 4.0 makes various industrial site more smart.

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC XP-CP, CIMON-PLC is a high performance control device for large plant and related industries.
Xem thêm

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC S

Bộ điều khiển Logic lập trình Cimon PLC S (CM3), CIMON-PLC is an industrial control device based on international standards of IEC61131 which is appropriate for the plant site that requires high reliability
Xem thêm

CIMON-PLC is a high performance control device for large plant and related industries.